8 lipca 2016

Sprzęt

Posiadamy nowoczesny park maszynkowy firmy: Redoma, Svedala, Lindeman, Helmond Blomberg, Stiebel, Mcintry, który służy do strzępienia, granulowania, cięcia, sortowania oraz paczkowania wszelkich dostępnych złomów metali kolorowych.

Nad kontrolą jakości produkcji czuwa nasze laboratorium firmy Spectro Analytical Instruments oraz Serwis Spectro Poland. Każdy wytop kontrolowany pod względem składu chemicznego z dokładnością do 0.001% a próbki dołączane do stosów.

Ważenie odbywa się na wagach elektronicznych Hotingera firmy TRAMTRON, gdzie każdy dostawca otrzymuje pełen wydruk z ważenia. Po ważeniu i sklasyfikowaniu klient otrzymuje szczegółowy dowód przyjęcia z podziałem na klasy złomu.